มทบ.27 ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก พิเชษฐ์ ไชยทองศรี หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ รวมทั้งได้เยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานอีกด้วย
สำหรับพื้นที่ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรจำนวน 1,847 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 8,006 คน พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 43,750 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงการให้การเยียวยาของรัฐบาล แนวทางแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนางาม และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย
จากนั้น หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปที่บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม ซึ่งมีประชากร อาศัยอยู่จำนวน 558 คน เพื่อร่วมมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะนำไปแก้ไขต่อไป