มทบ.27 จัดการอบรมแก่กำลังพลให้ตระหนักรู้โทษภัยยาเสพติด และความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมแก่กำลังพลให้ตระหนักรู้โทษภัยยาเสพติด และความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช คณะนายทหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีกำลังพล นายทหารประทวนชั้นยศ สิบตรี-สิบโท พนักงานราชการและลูกจ้างที่บรรจุใหม่ในปี 2566 และทหารกองประจำการทุกนาย เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษเข้าบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และ วิทยากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าบรรยายให้ความรู้ด้านโทษภัยและปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโทษภัยของยาเสพติด และความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกำลังพล
(เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 )