“มทบ.27 ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 75”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 75 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กันยายนของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับ โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น.)