“มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ”
“มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 พร้อมแจกแผ่นพับรายละเอียดการสมัครทหารออนไลน์ ให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ตำบลดงสิงห์ ,ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ช่วยกระจายข่าวสารทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุตรหลานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี