“จิตอาสา 904 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 /หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 รหัส 2 – 2ก023 เป็นตัวแทนจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 2/65 ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพฯโดยมี พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย รองเลขาธิการพระราชวัง (3) เป็นประธานฯ
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสา904 มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีจิตอาสา 904 ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย นายฉัตรชัย นาอ้อม เกษตรอำเภอจังหาร รุ่นที่ 1/63 รหัส 2 – ก164 และ นายสมชัย สุมหิรัญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่น 3/66 รหัส 2 – 3ก055
(เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 – 17.00 น.)