สุขภาพดีเริ่มต้นที่การออกกำลังกาย
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำน้องทหารใหม่ ผลัด 2/65 ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 12 ท่า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งสามารถลดการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามสำคัญของร่างกายได้เป็นอย่างดี