เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63 เวลา 1330 – 1530 ร้อย.มทบ.27 จัดกิจกรรมให้ทหารกองประจำการ ได้ดูหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ และ จัดให้มีการออกร้าน อาหารว่าง,น้ำหวาน ให้กำลังพลได้รับประทาน เพื่อสร้างความสนุกสนาน และ เป็นการผ่อนคลายให้กับกำลังพล ทหารกองประจำการ ซึ่งก่อนการเข้าชมได้มีการคัดกรอง วัดอุณภูมิกำลังพล สวมใส่หน้ากากอนามัย และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่งชมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.