“มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.โพนทราย และ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด”
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา จากกองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่บ้านโนนเชียงหวาง และบ้านหนองบุ่ง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ณ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27ได้นำชุดแพทย์เดินเท้า จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าตรวจสุขภาพและมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และมอบผงโรยเท้าชนิดป้องกันให้แก่ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง