“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลศรีสมเด็จ เนื่องในวันมหิดล”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) /รองหัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลศรีสมเด็จ เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล และร่วมกับ คณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ณ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา 904, และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลกองกำลังจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 25 นาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ