มทบ.27 จัดกิจกรรม อบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน 2566 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม ประจำเดือน กันยายน 2566 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยาย นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดย กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป