“มทบ.27 จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี 2565 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของหน่วย เช่น เจ้าหน้าที่สายงานสารวัตรทหาร, เจ้าหน้าที่สายงานการข่าว, เจ้าหน้าที่สายงานยุทธการ ,งานศาลและอัยการ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 28 นาย และมีวิทยากรของหน่วยที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย พรบ.ยาเสพติด มาอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่กำลังพล เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด จากผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ อย่างมีประสิทธิภาพ