ศบภ.มทบ.27 ลงพื้นที่สำรวจและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเสี่ยงภัยตามแนวริมแม่น้ำชี
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สำรวจและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ และ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่บ้านเสี่ยงประสบอุทกภัย รวมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขนย้ายสิ่งของ และอำนวยความสะดวกในการสัญจร ปัจจุบันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เป็นวงกว้างแต่ยังไม่กระทบกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน