มทบ.27 ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 1000 นาฬิกา พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเตรียมการให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ, ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลำน้ำยังล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนรากร นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 4 ร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้แทน, และ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเสลภูมิ
โดย รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที