ศบภ.มทบ.27 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการสำรวจพื้นที่หาแนวทางซ่อมแซมคอสะพานถนนเส้นทางบ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับแจ้งจากราษฎรว่า คอสะพานถนนเส้นทางบ้านป่ายาง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง – บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขาดชำรุดกว้างประมาณ 2 เมตร รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้น
พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยกำลังพล ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางการซ่อมแซมคอสะพานที่ขาดชำรุด โดยในเบื้องต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้นำรถแม็คโคร มาดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำบริเวณตอม่อสะพานออก ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเปลี่ยนเส้นทางเซาะคอสะพานขาด
ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้นำเครื่องจักรและวัสดุมาดำเนินการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานให้ใช้การได้ต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประสานกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ให้เตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป