“มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพรักของอาณาประชาราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ล่วงหน้าถึง 2 ปี พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ จนปวงชนชาวไทยถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 0900 นาฬิกา)