#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนได้แล้ว 900 กล่อง