“มทบ.27 ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์”
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) เป็นประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ กอง แผนกฝ่ายต่างๆ และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ในห้วงที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ เน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และ หัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 2 ตุลาคม 2566)