“ศบภ.มทบ.27 กำจัดผักตบชวา ที่กีดขวางทางนำ้ในแหล่งน้ำสาธารณะฝายน้ำล้นริมห้วยเหนือ”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา จาก กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครกิจการพลเรือน เข้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมหนาแน่น และกีดขวางทางน้ำไหลบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะฝายน้ำล้นริมห้วยเหนือ บ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลเวียนสะดวก ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน