“ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมดนตรีสุขสันต์ ร่วมเป็นแรงใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19”
วงดนตรีคลาสสิคแบนด์ จาก หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม”ดนตรีสุขสันต์” สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และให้กำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด