“มทบ.27 ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจราชการ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.)