จากสถานการณ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนไหลลงเขื่อนลำปาวเกินปริมาณที่กักเก็บ จึงจำเป็นต้องระบายน้ำ ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้น
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
1.ขนย้ายเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ จาก เทศบาลตำบลดินดำไปยังบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6
2.กรอกกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำที่บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6
3.ช่วยชาวบ้านกางเต็นท์ เพื่อขนย้ายสิ่งของขึ้นมาไว้ที่สูง
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที