มทบ.27 จัดพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
(วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 0930 น.)