“มทบ.27 ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัย ครั้งที่ 2”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(1) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัย ครั้งที่ 2 ต้อนรับบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เวทีกลางการจัดงานตลาดถนนคนเดินสาเกตนครข้างห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธี มีส่วนราชการ ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเป็นประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด