มทบ.27 ให้การต้อนรับ รอง มทภ.2 หัวหน้าคณะอบรมการดำเนินการตามวงรอบส่งกำลัง สป.2,4 และ สป.5 และการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร
พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานจัดการอบรมการดำเนินการตามวงรอบส่งกำลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 และ อุปกรณ์ประเภท 5 และการบริหารจัดการที่ดิน ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) ,คณะผู้บังคับบัญชา ,คณะนายทหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และจัดการอบรมการส่งกำลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 และ อุปกรณ์ประเภท 5 และ การดำเนินการในระบบ LOGSMISทให้แก่กำลังพลที่ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐคราม พร้อมเข้าตรวจเยี่ยม คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 และคลังอาวุธของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
ซึ่ง กองทัพภาคที่ 2 ได้ริเริ่มโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศสายส่งกำลัง (LOGSMIS) และการดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหาร ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยใช้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการในระบบ LOGSMIS ให้ครบทุกขั้นตอน พร้อมการบันทึกข้อมูลสถานภาพให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงพัฒนาการควบคุมสถานภาพ สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ระบบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำการควบคุม กำกับดูแล การจัดการประกอบเลี้ยง การดูแลโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้ำ ห้องส้วม ตามมาตรฐานการดูแลพลทหาร ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปแบบเดียวกัน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)