“มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ อำเภอศรีสมเด็จทจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุตรหลานในพื้นที่ที่สนใจได้รับทราบในทุกช่องทาง อาทิ ผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี