“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สมควรได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการเป็นผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เป็นตัวอย่างแก่กำลังพลและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 0800 น.)