“มทบ.27 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากอง ฝ่าย แผนก ,ผู้แทนจาก กองพลทหารราบที่ 6 , กรมทหารราบที่ 16 ,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นทหาร
(วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.)