“จิตอาสาเติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด โดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด โดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1)/ หัวหน้าจิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 27/รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้แทนส่วนราชการ, สถานศึกษา และ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 นาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมครั้งยิ่งใหญ่ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่เป็นเลิศในด้านการเสียสละและอุทิศตนเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน โดยวันนี้ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 68,000 ซีซี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
(วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.)