“มทบ.27 ประชุมประสานการปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้า ร่วมกับ จ.ยโสธร เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ธีรพงษ์ โอวาท เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 , รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(2), หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้แทนจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เข้าร่วมประชุมประสานการปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้า ในการเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาส เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานสิ่งของที่ระลึก ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมช่อชงโค โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 1330 น.)