“มทบ.27 บูรณาการร่วมกับ สภ.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติตำบลน้ำคำ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก นิติกร ศิริคำ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 6 นาย, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 5 นาย บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติตำบลน้ำคำ” ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เร่งด่วน ณ วัดสระเกตุ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคำแนะนำและสาธิต ในการขยายพื้นที่เพื่อคัดกรองหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ตรวจสาธิตและให้คำแนะนำพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1, 3, 6, 13, 15 ผลการตรวจคัดกรองแนะนำทั้งหมด จำนวน 51 คน ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 2 คน ตรวจไม่พบสารเสพติด จำนวน 49 คน ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการฯต่อไป
(เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)