ศบภ.มทบ.27 โดย ช. พัน.6 พล.ร.6 รื้อถอนสะพานเครื่องหนุนมั่น อะลูมิเนียม M.4 T.6 หลังจากสถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ทำการรื้อถอนสะพานเครื่องหนุนมั่น อะลูมิเนียม M.4 T.6 ซึ่งหน่วยได้ทำการติดตั้งไว้บริเวณถนนเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านมะบ้า – บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในการสัญจรไป-มา ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบันซึ่งสถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ได้นำเครื่องจักร,วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทำทางเบี่ยง เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาตามปกติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบถนนจะเร่งทำถนนให้คืนสภาพเป็นการถาวรต่อไป
(วันที่ 14 ธันวาคม 2566)