มทบ.27 สังเกตการณ์การรับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(2) ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท ธลัด พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินกรรมวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม ซึ่งมีผู้มาเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 58 นาย ผ่านการคัดเลือก จำนวน 57 นาย
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการคัดเลือก และได้ชี้แจงให้ผู้สมัครและญาติทราบถึงข้อดีรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของการสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และสร้างโอกาสในการต่อยอดสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารต่อไป