เมื่อ 8 มิ.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.เมืองสรวง (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ร่วมกับ นายสุเทพ พิมพ์ภิรัตน์ นอภ.เมืองสรวง, หัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองสรวง, ทต.กกกุง, ผู้นำชุมชน, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสรวง ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ อ่างเก็บน้ำ บ.สีสุก ม.2 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 40 ตัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี