“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชภารกิจทรงทำการบิน”
พลตรี วรเซษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ในพระราชภารกิจทรงทำการบิน โดยใช้ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นเส้นทางในการทรงทำการบินเพื่อถวายความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติยิ่ง