“มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ- ส่งเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำ จ.ยโสธร ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดยโสธร ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด