จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาพระราชทาน จังหวัดยโสธร จัดจิตอาสา 904 พร้อมด้วยกำลังจิตอาสาพระราชทาน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวก รวมทั้งประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในการเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 1600)