“คำว่าไทย คือ ไทย ด้วยใจรัก
ร่วมใจภักดิ์ ต่อ ชาติ ศาสนา
สถาบัน คงอยู่ คู่นานมา
เป็นม่านฟ้า ปกป้อง คู่ผองไทย”

มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วม กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27