มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล ให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
เช้าวันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ “ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยความเพียร” โดยได้บรรยายให้กับกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 400 คน โดยมี พระครูปลัด รังสรรค์ (ดร.) วัดเหนือร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายเพิ่มมากขึ้น กล่อมเกลาจิตใจให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป