มทบ.27 ร่วมรับผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในวาระครบ 50 ปี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในวาระครบ 50 ปี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณนิภาวัลย์ พวงผกา ภริยาเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.)