มทบ.27 ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมกิจกรรมคนร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ, นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรี ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการถวายราชสดุดี และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
(วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.)