มทบ.27 นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลอาสาสมัคร พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 300 นาย ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 สถานี ได้แก่ สถานีดันพื้น,สถานีลุกนั่ง,สถานีวิ่ง 2 กม. ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อวัดและประเมินผลสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานการณ์