“ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสา ราชองครักษ์เวร CAT904), นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นาง ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27, ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ร่วม 3000 คน เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อบรรเทาทุกข์และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีขอบจราจร พื้นที่โดยรอบเส้นทางถนนแจ้งสนิท และรอบบึงพลาญชัย ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมทำความสะอาดและประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาที่อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด