มทบ.27 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ของกรมชลประทาน
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังข้อมูลภาพรวมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ในประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งซำ้ซาก
ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 17.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะฯ ลงสำรวจพื้นที่ และประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ แหลมพยอม บึงโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมภารกิจ
( วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.45 น. )