มทบ.27 รับมอบสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พ.อทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย รับมอบวัสดุ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตร จาก นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรกรรมและประมงจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา , นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พร้อมคณวิทยากรชีววิถี ในการนี้ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณ ในน้ำใจไมตรี ที่ร่วมมอบวัสดุ สิ่งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ถังหมักมีฝาปิด ความจุ 120 ลิตร จำนวน 11 ใบ, หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน, ตาข่ายสีฟ้า จำนวน 7 ม้วน, พลาสติก อย่างหนา 1 ม้วน เพื่อร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี จากนั้น นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรกรรมและประมงจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเข้าพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ชื่นชมความพร้อมของสถานที่ และจะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการให้สำเร็จ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งคณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้การผลิต การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แก่กำลังพล หลังจากนั้น รอง ผบ.มทบ.๒๗ ได้นำเยี่ยมชมพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๗ เพื่อสำรวจพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างจุดสาธิตและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณสำหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายในโครงการทหารพันธุ์ดีของ มทบ.27, ร.16 พัน.1, รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ และ บ้านพักของกำลังพล ต่อไป