“มทบ.27 บูรณาการร่วมกับ สภ.หัวโทน ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก นิติกร ศิริคำ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 ,เจ้าหน้าสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน ,ฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ,รพ.สุวรรณภูมิ, เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านน้ำคำ, รพ.สต.บ้านเก่าน้อย,ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ครั้งที่ 7 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่วิทยา ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
1.ลงทะเบียน/คัดกรองผู้ป่วย จัดแบ่งกลุ่ม, ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม, วิทยากรประจำกลุ่มนำตรวจปัสสาวะสมาชิกในกลุ่มและส่งตัวผู้ตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกให้กับ รพ.สุวรรณภูมิ เพื่อจัดดำเนินกรรมวิธีทางการแพทย์
2.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด จากทีมวิทยากร รพ.สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แก่สมาชิกกลุ่ม “ลูกน้ำคำพลังใหม่” ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนบำบัดตามกระบวนการ ครั้งที่ 7
3. การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับสมาชิก “ลูกน้ำคำพลังใหม่” โดยครูฝึกจาก มณฑลทหารบกที่ 27
4. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ต่อต้านยาเสพติด” ในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ
5.ให้บริการตัดผมฟรีแก่ “ลูกน้ำคำพลังใหม่”
6. จัดการแข่งขันกีฬาวิ่งผลัด และกีฬาฟุตบอล ของกลุ่มลูกน้ำค้ำพลังใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม “ลูกน้ำคำพลังใหม่” ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ เป็นอย่างดี