ผบ.มทบ.๒๗ สนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งการกุศล TOTOTA live ALLIVE RUN SERIES ๒๐๑๙

เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ นำกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม TOTOTA live ALLIVE RUN SERIES ๒๐๑๙ โดยมีบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้จัดงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชน ณ ลานอเนกประสงค์และถนนบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและประชาชนชาวร้อยเอ็ด ๒. สนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง, ๓.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และ ๔. สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิ่งมี ๒ ระยะ คือ ๖.๘ กิโลเมตร และ ๑๒.๘ กิโลเมตร มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คนในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ร่วมมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อการกุศลในครั้งนี้ด้วย