ผบ.มทบ.27 ร่วมวางดอกไม้จันทน์งานประชุมเพลิงเพื่อสลายสรีระสังขาร พระอาจารย์ปริญญา ปริญญาโน
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมวางดอกไม้จันทน์ งานประชุมเพลิงเพื่อสลายสรีระสังขาร พระอาจารย์ปริญญา ปริญญาโน ณ สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ โพธิญาณ บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น.)