จิตอาสา 904 มทบ.27 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีวัดที่เป็นสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง คือ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง และ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 /หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และจิตอาสา 904 ร่วมพิธีฯ และอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมสอบในครั้งนี้