“มทบ.27 ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในส่วนภูมิภาค ได้อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่,วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่นำกำลังพลและครอบครัว เดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 มีนาคม 2567 เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต
(เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 0600 น.)