ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๑” เช้าวันนี้ บริเวณลานพุทโธดม บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผุสดี ก่อนจะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้ โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความประพฤติดี กริยาเรียบร้อย
และเมื่อเวลา 09.00 น.มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทน ในการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน นำไปถวายพระสงฆ์ เนื่องในงาน “บุญมหาทานบารมี ประเพณีบุณผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561” ร่วมกับส่วนราชการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ณ บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จว.ร.อ.
งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ ๒๗